แก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ

ด้วยการสัญจรทางน้ำ ใช้เรือแทนรถ

ใช้ลำคลองแทนถนน

แก้ปัญหารถติด เป็นปัญหาแรก ๆ ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทุกวันนี้เราเสียเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวันเดินทางไปกลับจากบ้านและที่ทำงานโดยเปล่าประโยชน์ ปัญหารถติดนั้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก สมมติเรามีประชากรในกรุงเทพ 10 ล้านคน มีรถยนต์ในกรุงเทพ 5 ล้านคัน และมี 10% หรือ 5 แสนคันที่ต้องรถติดวันละ […]

Thai Warrior Startup

Startup ไทยกับสิ่งที่ควรทำเพื่ออยู่รอดในยุคการล่าอาณานิคมแบบไม่ใช้กำลัง

ประเทศไทยและ Startup ไทยกำลังอยู่ภาวะสงครามและผมตั้งใจใช้คำนี้เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดเพิ่มอีกในอนาคตหากเราไม่จัดการอะไร สงครามครั้งนี้มาในรูปแบบใหม่ ไม่ใช่การใช้กำลังรบราฆ่าฟันเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่มาในรูปแบบของธุรกิจที่จะเข้ามายึดครองประเทศไทยหากเรายังไม่ทันตั้งตัว ท่านทราบหรือไม่ว่าหลายธุรกิจสำคัญในประเทศไทยขณะนี้ถูกยึดครองโดยธุรกิจต่างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่น ธุรกิจ e-Commerce ถูกยึดครองโดย Lazada (จีน/เยอรมัน) ธุรกิจเรียก Transportation (Taxi Booking) ถูกยึดครองโดย Uber / Grab (อเมริกา/มาเลเซีย) […]