ECommerce-Conversion-Rate-Industry-Average

E-Commerce Conversion Rate เท่าไหร่ถึงเรียกว่าดี

E-Commerce Website Visit หรือปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การที่ปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์มีจำนวนมากนั้นฟังดูเผินๆ เหมือนเป็นเรื่องที่ดี แต่หากผู้เข้าชมเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนเป็นผู้ซื้อ รายได้ของธุรกิจก็จะไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตนั้น เราจำเป็นจะต้องโฟกัสไปที่การสร้างรายได้และผลกำไร และตัวชี้วัด (Key Metric) ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสองสิ่งนั้นก็คือค่า Conversion Rate Conversion Rate คืออะไร Conversion […]